Projektai

„NEĮGALIŲJŲ SOCIALIZACIJOS GALIMYBĖS: NEĮGALIŲJŲ NAUJOJO TEATRO ANALIZĖ“

Prioritetinių veiklų rėmimo sritis: Kultūros srities bendrieji tyrimai.

Projekto tikslai:

Ištirti kultūros ir meno poveikį neįgaliesiems bei neįgaliųjų meno poveikį visuomenei atliekant Neįgaliųjų Naujojo teatro analizę.

Neįgaliųjų Naujasis teatras iš šio projekto lėšų išleidžia leidinį „Naujasis teatras – kultūros iššūkis“. Jame bus įklija brailio raštu ir du diskai: video filmas apie teatrą ir garsinė (audio) knyga su tiflo įgarsinimu.

Minėtiems projektams lėšų skyrė vienas pagrindinių teatro rėmėjų :

LIETUVOS KULTŪROS TARYBA

Gavus dalinį finansavimą iš Vilniaus m. savivaldybės, prie Neįgaliųjų Naujojo teatro veiklą tęsia teatrinė studija „Be įtampos“, kurioje dėstomi vaidybos, scenos judesio, psichodramos, teatro istorijos, režisūros, vokalo kursai. Studijos dėstytojai: LEU lektorė, teatro ir kino aktorė, režisierė Sonata Visockaitė, profesionalus aktorius Mantas Zemleckas, režisierė Kamilė Gudmonaitė).

Sudarytos sąlygos įvairių socialinių grupių atstovams dalyvauti studijos veikloje. Studija atvira visiems, turintiems rimtų teatrinių ambicijų, nepriklausomai nuo išsilavinimo, negalios, amžiaus, gebėjimų, pažiūrų ar patirties.

Comments are closed.