Projektai

2014 M. NAUJASIS TEATRAS VYKDĖ ŠIUOS PROJEKTUS:

„TEATRAS, KURIAM RŪPI KIEKVIENAS“

Prioritetinių veiklų rėmimo sritis: Kultūra regionuose.

Projekto tikslai:

Skatinti Lietuvos regionuose kultūrinės ir socialinės aplinkos sanglaudą, įtraukiant atskirties grupes į kultūrinę veiklą; Prisidėti prie regionų kultūros plėtros, sudaryti žmonėms galimybę susipažinti su profesionaliuouoju menu, ugdyti visuomenės poreikį kultūrai; Plėtojant veiklą, didinti savo, kaip neįgaliųjų teatro, profesionalumą, mobilumą, kultūrinį vaidmenį ir atsakomybę.

Dėka paramos iš šio projekto ir rėmėjų lėšų, šiemet Neįgaliųjų Naujasis teatras labai daug gastroliavo. Spektakliai „Stiklinis žvėrynas“, „8 mylinčios moterys“ viešėjo Šiaulių, Panevėžio, Marijampolės dramos teatruose, kultūros centruose Juodkrantėje, Nidoje, Varėnoje, Elektrėnuose. Spektakliai „Beauštanti“ pagal Maironio kūrybą, spektakliukas vaikams „Drąsioji Melisa“ apkeliavo mažesnius miestus ir miestelius, mokyklas ir darželius, dalyvavo kaimo bendruomenių šventėse. Iš visų 44 2014 m. parodytų spektaklių, net trylika įvairių žanrų bei pavadinimų spektaklių parodyti už Vilniaus ribų: įvairiuose Lietuvos miestuose ir regionuose.

Comments are closed.