PARTNER SEARCH

The New Theatre of the Disabled is looking for partners for an international project with similar profile theatres in other European countries.
Our idea – in cooperation with foreign partners create a performance (co-production), also cultural exchanges, theatrical skills trainings, seminars or workshops. Until now, we did not have partners abroad. We wish not only to expand our horizons, but also provide more opportunities for our talented disabled actors.
Partner search form, contacts and the project description in English: partner search form

Neįgaliųjų Naujasis teatras ieško partnerių tarptautiniam bendradarbiavimo projektui su panašaus profilio teatrais iš kitų Europos šalių.
Mūsų sumanymas – bendradarbiaujant su užsienio partneriais sukurti bendrą spektaklį (koprodukcinė veikla), taip pat kultūriniai mainai, teatrinio meistriškumo mokymai, seminarai arba kūrybinės dirbtuvės. Iki šiol neturėjome partnerių užsienyje. Norime ne tik plėsti savo akiratį, bet siekiame suteikti daugiau galimybių mūsų talentingiems neįgaliems aktoriams.
Partnerio paieškos forma, kontaktai ir projekto aprašymas anglų kalba: partner search form

Comments are closed.